Aktualności

POROZUMIENIE SZCZEGÓŁOWE POMIĘDZY REKTOREM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” PK I RADĄ UCZELNIANĄ ZNP w PK
W SPRAWIE PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI OD 01.10.2020 R.
pobierz