Aktualności

POROZUMIENIE POMIĘDZY REKTOREM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PK I RADĄ UCZELNIANĄ ZNP W PK W SPRAWIE JEDNORAZOWEJ NAGRODY REKTORA DLA PRACOWNIKÓW UCZELNIpobierz


POROZUMIENIE SZCZEGÓŁOWE POMIĘDZY REKTOREM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” PK I RADĄ UCZELNIANĄ ZNP W PK W SPRAWIE PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI OD DNIA 01.01.2023 R. pobierz


Do 500 zł odliczenia od dochodu z tytułu zapłaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych

Od 1 stycznia 2022 r. (w zeznaniu podatkowym za rok 2022) można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Roczny limit tej ulgi wynosi 500 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o wysokości potrącenia znajdziemy w PIT-11. W przypadku indywidualnej wpłaty składki (emeryci) odliczenia dokonujemy na podstawie dowodu wpłaty (KP) składek członkowskich na rzecz związku zawodowego.


POROZUMIENIE SZCZEGÓŁOWE POMIĘDZY REKTOREM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PK
I RADĄ UCZELNIANĄ ZNP W PK W SPRAWIE PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI OD DNIA 01.10.2022 R. – pobierz


Szanowni Państwo,


Szkolnictwo wyższe i naukę dotyka boleśnie problem niewystarczających nakładów finansowych, co skutkuje spadkiem płac realnych pracowników tego sektora. Proponowane przez Rząd RP podwyżki wynagrodzeń znacząco odbiegają od poziomu wzrostu cen. Środowisko akademickie prowadzi w tej sprawie akcję protestacyjną.
Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako jeden z przedstawicieli tego środowiska, zwraca się do osób pracujących w szkolnictwie wyższym i nauce – zarówno nauczycieli akademickich, jak i osób niebędących nauczycielami akademickimi – o odpowiedź na trzy krótkie pytania, dotyczące dalszej formy naszego protestu:

Link do Ankiety: forms.office.com/pages/


Komunikat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wypowiedzi i tweetu MEiN z dnia 21 kwietnia 2022 roku, dotyczącego podwyżek dla nauczycieli akademickichpobierz