Aktualności

Komunikat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wypowiedzi i tweetu MEiN z dnia 21 kwietnia 2022 roku, dotyczącego podwyżek dla nauczycieli akademickichpobierz

POROZUMIENIE SZCZEGÓŁOWE POMIĘDZY REKTOREM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” PK I RADĄ UCZELNIANĄ ZNP w PK
W SPRAWIE PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI OD 01.10.2020 R.
pobierz