Kontakt

RADA UCZELNIANA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel.: 12-628-20-17, 12-628-20-00 wew. 29-20
e-mail: ruznp@pk.edu.pl NIP: 676-17-87-927